×
WEB MAIL TELEPHONE DIRECTORY STUDENT INFORMATION SYSTEM COURSES OFFERED DISTANCE LEARNING CAMPUS LIFE LIBRARY PORTAL TRANSPORTATION

Address: Cankaya Universitesi, Balgat Kampüsü, Çukurambar Mah. Öğretmenler Caddesi no:14, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü B Blok Oda:207/1, 06530 Balgat, Çankaya / ANKARA

Phone:   +90 312 2844500-295
Fax:       + 90 312 2868203

E-Mail:   denizkaya@cankaya.edu.tr

Education

Bachelor         City and Regional Planning, Middle East Technical University, 2001

Masters          Urban Design, Middle East Technical University, 2004

Ph.D.              City and Regional Planning, Middle East Technical University, 2011

Research Interests: Urban and Regional Resilience, Resilience Planning, Forced Migration, Social Resilience and Tools for Social Cohesion, Socio-Spatial Impacts of Urban Regeneration Processes, Urban Geography, Urban Design, Everyday Life and the Spaces of the Inhabitant

Courses Taught

CRP 101 – Basic Design Studio for Planners

CRP 102 – Introduction to Planning Studios

CRP 117 – Technical Drawing

CRP 221 – Roots of Urbanism and Urbanization

CRP 228 – Urban Geography

CRP 351 – Everyday Life, Politics and Space

CRP 358 – Contemporary Issues in City and Regional Planning

KENT 550 – The Impacts of Urban Regeneration in Contemporary Cities

Selected Publications / Conference Proceedings / Book Chapters

  • Altay Kaya, D. (2017). Kentsel Coğrafya. In Özdemir, Suna S.; Özdemir Sarı, Ö. Burcu; Uzun, Nil (Eds.), Kent Planlama: Kavramlar, Konular, Güncel Tartışmalar (pp. 359–386). Ankara: İmge Kitabevi.
  • Eraydın, A.; Türel, A.; Altay Kaya, D. (2013). The Evaluation of Different Processes of Spatial Development from a Resilience Perspective in Istanbul. In Tasan-Kok, Tuna; Eraydın, Ayda (Eds.), Resilience Thinking in Urban Planning (pp. 179–196). Dordrecht: Ashgate.
  • Eraydin, A., & Altay, D. (2011). Kentsel arsa üretimini yönlendiren yeni düzenlemeler ve yönetişim biçimleri: eleştirel değerlendirme. In Konut Sempozyumu (pp. 221–250). İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi.
  • Altay, C. & Altay, D. (2008). Counter Spatialization (of Power) (in Istanbul). In Guidi, Emanuele (Ed.) Urban Makers: Parallel Narratives On Grassroots Practices and Tensions (pp. 76-101) Berlin: B-Books.
  • Altay, D. (2007). Urban Spaces Re-defined in Daily Practices – ‘Minibar’, Ankara. In Lars Frers and Lars Meier (Eds.), Encountering Urban Places: Visual and Material Performances in the City (pp.63-80). Aldershot, Burlington: Ashgate.
  • 2013, “Günümüz Kentsel Politikalarının Sosyo-Mekansal Etkilerinin Değerlendirilmesinde Sosyal Dayanıklık/Esneyebilirlik Çerçevesi: Kavramsal Bir Tartışma”, pp. 355-367, 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu Bildiri Kitabı: Neo-liberalizm Sonrası Mekansal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları, KBAM: Mersin.
  • 2013, “Kentsel Çevrenin Dönüşümünde Yitirilen Değerler: Ankara, Güvenevler Mahallesi Örneği”, with Burçak Altay and Serpil Altay;in Abstract Book, 7th International Cultural Studies Conference: Culture and Memory, Kültürad and Bilkent University, 5-7 September 2013.
  • 2013,“How do Different Households Respond to Inner City Urban Regeneration Projects? The Perception of Opportunities and Risks” with Prof. Dr. Ayda Eraydın. 5th AESOP/ACSP Joint Conference,Planning for Resilient Cities and Regions 15-19 July, 2013, University College Dublin, Dublin, Ireland
Academic Honors / Awards

2002 –Workshop of Urban Architecture summer school, First grade / Universite de Cergy-Pontoise, France

Administration

Vice Head of Department