×
WEB MAIL TELEPHONE DIRECTORY STUDENT INFORMATION SYSTEM COURSES OFFERED DISTANCE LEARNING CAMPUS LIFE LIBRARY PORTAL TRANSPORTATION

Address: Öğretmenler Cad. no:10 Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İşçi Blokları Mahallesi, Çankaya / ANKARA 

Phone:   +90 312 284 45 00
Fax:       +90 312 286 82 03

E-Mail:   nazdagungordu@cankaya.edu.tr

Education

Bachelor         City and Regional Planning, METU (2007-2012)

Masters           Regional Planning, METU (2012-2015)

Ph.D.                Urban Policy Planning and Local Governments, METU (2015-present)

Research Interests: Urban policy, socio-spatial decomposition and adaptation processes, migration, immigrant policies and urbanization, regional and local development

Courses Taught

CRP 301 – Planning Studio III

CRP 302 – Planning Studio IV

CRP 225 – Research Methods in Planning

KENT 501 – Urban Design and Transformation Studio I

KENT 502 – Urban Design and Transformation Studio I

Selected Publications / Conference Proceedings / Book Chapters

  • Eraydın, A., Demirdağ, I., Güngördü, F.N., and Yenigün, Ö. (2017), DIVERCITIES: Dealing with Urban Diversity – The case of Istanbul. Middle East Technical University Ankara, Printed by Xerox, The Netherlands, ISBN 9789062664597
  • Güngördü, F.N. (2017), Deepening Disadvantage of Women, Youngsters and Children in Times of Austerity: Evidence from European Cities, 7th Nordic Geographers Meeting, 18-21 June 2017, Stockholm, Sweden
  • Orhan, E., Kahraman, E., Güngördü, N. (2016), Evaluation of Quality of Life Indicators at Neighborhood Level: A Regeneration Case from Ankara, Turkey, International Symposium on Urban Design, 3-5 October 2016, Middle East Technical University, Ankara, Turkey
  • Güngördü, N., (2016), Immigrants from the eyes of ‘Receiver Societies: Syrian Immigrants and Social Exclusion Practices in Çukur and Bostan Neighborhoods, Istanbul, IMISCOE 13th Annual Conference, Prague, Czech Republic, 30 June – 2 July 2016
  • Güngördü, n., (2016), Kültürel Ve Ekonomik Uyum Paradoksu: Göçmenlerin Toplumsal Kabul Süreçlerine Yönelik Kent Ölçeğinde Çıkarsamalar, 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1-3 Aralık 2016, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  • Güngördü, N. and Eraydın, A. (2014), 2008 Finansal Krizinin ve Kemer Sıkma Politikalarının Avrupa Birliği’ndeki Göç ve Göç Politikalarına Etkisi, KBAM 5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara
  • Eraydın, A., Yersen, Ö., Güngördü, N. and Demirdağ, I. (2016). Fieldwork Entrepreneurs, Istanbul, (Ankara): METU.
  • Eraydın, A., Yersen, Ö., Güngördü, N. and Demirdağ I. (2015). Fieldwork inhabitants, Istanbul,(Ankara): METU.
  • Eraydın, A., Yersen, Ö., Güngördü, N. and Demirdağ, I. (2014). Governance arrangements and initiatives in Istanbul, (Ankara): METU.
  • Eraydın, A., Yersen, Ö., Güngördü, N.. and Demirdağ, I. (2014). Assessment of urban policies in Istanbul, (Ankara): METU.
 Academic Honours / Awards

2017 – Doktora Ders Performans Ödülü – ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler

2014 – TÜBİTAK Bursiyeri – The Connecting Capacity of Local to National and Global Market: The Impact of Accessibility and Connectivity on Regional Inequalities and the Role of Regional Development Policies

2012 – Bölüm Üçüncülüğü – ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama